Monoblok czy Split – jaką pompę ciepła wybrać?

2023-03-20

Biorąc pod uwagę budowę pompy ciepła powietrze – woda można wyróżnić urządzenia typu Monoblok i Split. Obydwa rozwiązania posiadają wiele zalet, przemawiających na ich korzyść. Wybór odpowiedniej pompy ciepła zależeć więc będzie od wielu czynników - preferencji klienta czy warunków architektonicznych budynku.

Pompa ciepła Monoblok zbudowana jest z jednego segmentu, w którym wszystkie części urządzenia, zawierające F-gazy są szczelnie zamknięte przy pomocy spawania, twardego lutowania twardego, bądź innej metody łączenia trwałego. Niewątpliwą jej zaletą jest łatwość montażu, który nie wymaga wykonywania specjalnych prac. Tego typu urządzenie posiada mniejszą ilość czynnika chłodniczego, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia ustawy F- gazowej. Warto bowiem podkreślić, że pompy ciepła, których czynnik chłodniczy przekracza 3 kg podlegają obowiązkowi rejestracji.

Pompę Monoblok można instalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Decydując się na montaż w budynku musimy przygotować się na większy hałas oraz konieczność wykonania dużych otworów dla wyprowadzenia kanałów powietrznych. Takie rozwiązanie chroni jednak urządzenie przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Zabudowanie pompy ciepła Monoblok na zewnątrz z pewnością wyeliminuje źródło hałasu, ale musimy pamiętać o zabezpieczeniu tego systemu grzewczego przed zamarzaniem wody, gdy pojawi się przerwa w dostawie prądu.


Pompa ciepła Split, w przeciwieństwie do Monobloku nie jest urządzeniem zamkniętym hermetycznie. Składa się bowiem z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. W pierwszym module znajduje się wentylator, parownik, sprężarka oraz zawór rozprężny. Zachodzi tu większość procesów związanych z transportem i wytwarzaniem ciepła. Na moduł wewnętrzny składają się skraplacz, elektryczny podgrzewacz wspomagający oraz pompa obiegowa c.o. Oba moduły są połączone rurami chłodniczymi.

Jeśli zależy nam na ciszy, to warto zastanowić się nad montażem pompy ciepła typu Split. Niewątpliwą zaletą tego urządzenia grzewczego jest wyeliminowanie z budynku źródła hałasu, bowiem sprężarka oraz wentylator parownika są montowane na zewnątrz. Warto również dodać, że w klasycznym rozwiązaniu jednostka zewnętrzna jest połączona z jednostką wewnętrzną, znajdującą się w budynku przewodami z czynnikiem chłodniczym. Decydując się na montaż pompy ciepła typu Split nie musimy się martwić, że układ pompy ciepła zamarznie. Pewnego rodzaju utrudnienie stanowi konieczność ingerencji w układ chłodniczy urządzenia. Montaż pompy ciepła typu Split czy też poprowadzenie rurociągu chłodniczego między jednostkami może być wykonany wyłącznie przez osobę mającą uprawnienia F-gazowe. W przypadku pompy Monoblok, hermetycznie zamkniętej, instalator takich uprawnień mieć nie musi.