Agroenergia

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej AgroEnergia

Mogą z niego skorzystać właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha. Ważne, by osoby te co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie były w posiadaniu gospodarstwa oraz osobiście je prowadziły. W przypadku osób posiadających status prawny i będącej właścicielem albo dzierżawcą gruntów wymagane jest prowadzenie działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolnych przez co najmniej rok.

Program AgroEnergia dedykowany jest osobom planującym montaż instalacji fotowoltaicznej, bądź pomp ciepła. Dofinansowana instalacja musi być użytkowana przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia inwestycji. Wsparcie nie dotyczy osób, którym zależy tylko na modernizacji istniejących już instalacji czy urządzeń.

Wysokość dotacji wynosi, z których można skorzystać to:

  • 15 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 30 kW;
  • 25 000 zł, gdy zdecydujemy się na zakup fotowoltaiki o mocy od 30 do 50 kW;
  • 15 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła o mocy od 10 do 30 kW;
  • 25 000 zł, gdy zdecydujemy się na zakup pompy ciepła o mocy od 30 do 50 kW;
  • 10 000 zł, dodatkowo gdy zdecydujemy się na zakup fotowoltaiki i pompy ciepła razem